'n Nuwe Era in Landboukrediet

Wat doen Orbi Serve?

Ons verskaf aan Insetverskaffers ‘n pasmaak oplossing deur krediet te fasiliteer vir Boere wat insette by hulle aankoop. In die proses word ‘n fasiliteit vir die Boer geskep sonder om enige vaste of roerende bates as sekuriteit te neem en meng die fasiliteit nie in met die Boer se bestaande finansieringsverhoudings nie. Die proses word gefasiliteer deur Oesversekeringsmakelaars en Insetverskaffers.

“Do not judge each day by the harvest you have reaped, but by the seeds you have planted”

Robert Louis Stevenson.